Product Manager

خانواده‌ی بلوط کلود، برای کامل‌تر شدن تیم توسعه خود به عضوی جدید با ذهنی خلاق نیاز دارد. اگر توانایی‌هایتان هم‌راستا با نیازهای ماست و به شرح وظایف این شغل علاقه‌مند هستید، آغوش خانواده‌ی ما به روی شما باز است.

شرح وظایف شما اگر به خانواده‌ ما بپیوندید:

 • کمک در تدوین اهداف، چشم‌انداز و نقشه راه تولید محصول و عملی کردن آن‌ها در توسعه محصول
 • همکاری با تیم محصول (مدیران محصول،‌ طراح محصول و تیم فنی) در فرایند حل مسائل
 • مذاکره با مشتری ها در راستای رسیدن به هدف‌های بیزنسی
 • ارتباط گرفتن با مشتریان و پیدا کردن راه حل برای مسائل‌شون
 • نقشه راه و اولویت‌بندی فعالیت‌ها بر مبنای تاثیرات آن‌ها در توافق با ذی‌نفعان
 • بررسی و تست محصول و نتایج حاصل از توسعه

مهارت‌ها و خواسته‌های مورد انتظار ما:

 • مهارت حل مسئله قوی و تفکر داده محور
 • آشنایی با صنعت فینتک
 • دارا بودن مهارت مذاکره قوی
 • وظیفه شناسی
 • مهارت‌های تعاملی قوی

Baloot.io – 2022 © Copyright

فهرست