ارسال رزومه

Max. file size: 64 MB.
لطفا فایل رزومه خود را آپلود کنید:
لطفا لینک یا آیدی لینکدینتان را در بخش وارد کنید.
اگر توضیحات دیگری دارید که به ما در تصمیم گیری کمک میکند، در این بخش وارد کنید.

تهران، پاسداران، تنگستان چهارم، مجتمع اداری حیات سبز

داده پردازان ابری بلوط

Baloot.io – 2021 © Copyright

فهرست